Der findes desværre et antal bilister i Danmark, der er misbrugere af enten alkohol eller stoffer eller en kombination af begge dele. Bilister i trafikken forårsager en stor del af ulykkerne og endda ofte med dødelig udgang, så påvirkede bilister er til stor fare for sig selv og andre i trafikken. Problemet opstår, fordi mange er af den overbevisning, at de trods deres misbrug stadig har fuld kontrol over situationen, hvilket desværre sjældent er tilfældet.

I påvirket tilstand kan man både falde i søvn bag rattet, og man har slet ikke de nødvendige reaktions evner og reflekser, som der kræves i trafikken for at udvise passende opmærksomhed mod andre. De pårørende til en misbruger bør derfor i tide give en hjælpende hånd, således problemet aldrig vokser sig stort og uoverskueligt. Det er meget sværere at hjælpe en massiv misbruger frem for en misbruger med et moderat problem viser erfaringerne, og det gælder både ved misbrug af alkohol og stoffer.

Hvornår er man misbruger?

Det kan være svært for både personen selv samt pårørende at afgøre, hvornår der er tale om et for stort misbrug, men man bør i hvert fald reagere, før vedkommende kommer ud i et massiv misbrug, da man her er i stor risiko for at kunne miste de vigtigste ting her i tilværelsen som:

 • Job og økonomi
 • Bil og kørekort
 • Venner og familie
 • Selvværd og helbred
 • Få nedsat levetid
 • Risiko for brystkræft og skrumpelever

Sundhedsstyrelsen anbefaler kvinder, at de maksimalt bør drikke 7 genstande om ugen, hvorimod mænd har en fysik, der kan klare op til 14 genstande ugentligt uden at skabe store problemer. Desværre har mange mennesker nogle personlige grænseværdier, der langt overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og dermed risikerer man at komme ud i et misbrug.

Det anbefales også at holde op med at ryge cigaretter, da disse er sundhedsskadelige, mens hash og hårde stoffer er særdeles vanedannende og skadelige for helbredet både psykisk og fysisk, da man nemt kan få psykoser og miste realitetssansen og leve i en helt urealistisk verden, hvor alkohol og stoffer bestemmer alt.

I tilfælde af misbrug kontakt et misbrugscenter

Som pårørende til en misbruger kan man ikke gøre meget andet end at give moralsk støtte, da selve helbredelsesmetoden kan være en større omgang, hvor til der kræves uddannede fagfolk. Pårørende kan kontakte Brydehuset, der netop har specialiseret sig i at hjælpe og rådgive både misbrugere samt pårørende. Her kan man få ambulant behandling, der har vist sig at være den mest effektive form for behandling, måske fordi patienten under hele behandlingen kan bo hjemme hos sig selv i kendte og trygge omgivelser frem for i en sygeseng på en institution.

Brydehuset er et af landets førende behandlingssteder for misbrugere, og der findes flere afdelinger rundt omkring i landet, og alle steder finder man en åben og varm atmosfære. Behandlingen er ganske gratis og kan endda blive helt anonym, og man kan få hjælp fra en lang række kompetente medarbejdere herunder:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Socialrådgivere
 • Psykologer
 • Psykiatere

I mange job skal man sidde bag rattet på en bil, traktor eller maskine, og dette er yderst farligt, såfremt vedkommende er påvirket af rusmidler, så derfor bør man i en fart reagere og få en misbruger i et behandlingsforløb, da man så kan blive kureret på relativ kort tid.