Det skal du være opmærksom på, når du køber reservedele online

27 november of 2018 Af

Der er efterhånden kommet rigtig mange udbydere på internettet, som tilbyder reservedele til biler. Dog er det ikke alle steder, hvor du får den bedste service, ligesom priserne kan være meget forskellige, afhængig af hvilken side du bevæger dig ind på. Der kan endda være fupsider, hvilket gør det hele endnu mere besværligt. Det kan altså være lidt af en jungle, men vi giver dig her nogle få råd til, hvad du kan være opmærksom på, så du altid vælger en troværdig og god løsning.

Brug Trustpilot eller andre anmeldelser

En af de bedste måder, hvorpå du kan undersøge en hjemmesides troværdighed, er gennem anmeldelser. Her er vores foretrukne side Trustpilot, da private skriver om både deres gode samt dårlige oplevelser herinde. Derudover har Facebook og Google anmeldelsesmuligheder, som du tilmed kan undersøge, så du på den måde har flest mulige kundeoplevelser, du kan bruge til at danne en holdning ud fra.

Find den bedste pris

Det er ikke altid, at du det første sted, du finder, faktisk får den bedste pris – tværtimod. Derfor anbefaler vi altid, at du bruger sammenligningssider som eksempelvis Pricerunner. På den måde finder du altid den billigste løsning på nettet, og dermed sikrer du dig, at du ikke kommer til at betale overpris for dine reservedele.

Se efter e-mærket

Når du handler online, skal du altid se efter e-mærket eller andre certificeringer, da disse er din sikkerhed for, at du handler på en rigtig side. E-mærket vidner om, at webshoppen løbende gennemgår sikkerhedstjek, ligesom du er økonomisk sikret med op til 10.000 kr. for hver handel med fysiske produkter, hvis du går hen og bliver snydt. Det er kort sagt forbrugernes sikkerhedsnet. Nedenstående råd er endvidere en certificering, der kan bruges som sikkerhedstjek.

Undersøg virksomhedens miljøtiltag – det er et sikkerhedsstempel

Det er ikke sikkert, at du altid handler miljørigtigt, men når du befinder dig online, er det utrolig let for dig at træffe miljørigtige valg, da websites får badgets, hvis de har nogle sunde miljøtiltag. Disse kan du ofte finde ved at scrolle ned i bunden af siden, hvor det vil fremgå. En side, der godt nok ikke handler med reservedele, men hvor du kan se meningen, er emballagegrossisten, der blandt andet handler med pakketape. De har fået en badge med miljøvenlig pakning, og noget lignende vil reservedelssiderne også have, og det kan du med fordel se efter, hvis du vil handle miljørigtigt. Det er tilmed også et sikkerhedsstempel for dig, da det alt andet lige betyder, at her er en reel virksomhed.

Du skal ikke stole på alle sider online, men bruger du ovenstående råd, skal du nok ende på den helt rigtige side.

Previous:

Bilfinansiering – 5 gode tips

Next:

Reservedele til bil kan sammenlignes med reservedele til smartphones

You may also like