I dag stilles der store krav til at få kørekort til bilkørsel i Danmark. Men det er nødvendigt med en god baggrundsviden om biler og om trafik generelt, således vi undgår ulykker. Trafikulykker kan nok aldrig helt undgås, men det er jo til glæde for både samfundet og for den enkelte, hvis vi sammen kan holde antallet nede på et minimum, og statistikken viser jo, at det ofte er bilisternes egen skyld, dvs. det er menneskelige fejl, der ligger bag de fleste ulykker. Så uddannelse og træning er meget nødvendigt. Man kan tage kørekort overalt i landet, og det er ret kostbart at tage, det kan nemt koste 12.000-20.000 kr. Læse mere om kørekort her:

http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8rekort

Siden her fortæller alle detaljer og regler om kørekort:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/

Et kørekort, tidligere kaldet førerbevis, er et officielt dokument der dokumenterer at indehaveren har gennemgået en uddannelse i at føre et motoriseret køretøj, såsom motorcykel, bil, lastbil eller bus, på offentlige veje. Der findes forskellige kategorier, alt efter hvilke motorkøretøjer som indehaveren har tilladelse til at føre. Der er af EU fastlagt en standard inden for udseendet af kortet, der i EØS, herunder Danmark, er på samme størrelse som et kredit-kort. I lande som Danmark, hvor der ikke findes et nationalt identitetskort med foto, bruges køre-kortet i høj grad. I Danmark kræves det, at føreren medbringer sit kørekort under kørslen, og skal kunne fremvise det på anmodning fra politiet. Kortet kan erhverves, når man fylder 18 år, ved at aflægge en teori- og praktisk prøve. Det er tilladt at påbegynde teoriundervisning tre måneder før, man fylder 18 år. Et kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 er gyldigt i 15 år, hvorefter det skal fornyes og forsynes med et nyt foto. Bus- og lastbilkørekort er dog kun gyldigt i fem år. Alle kort skal fornyes senest 18. januar 2033.

 

Klip i kortet

Flere alvorlige forseelser i færdsel er siden den 3. september 2005 blevet takseret med et klip i kørekortet. Klippet er gældende i tre år fra forseelsen, hvorefter det automatisk slettes. Ved tre klip inden for tre år mister man kørekortet – der er dog skærpede regler, hvis kørekortet er mindre end tre år gammelt, eller man bliver involveret i et trafikuheld. Der klippes dog ikke fysisk i kortet, men klippene registreres på kørekortnummeret i et centralt register. Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse af kørekortet, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Dvs. almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, stor knallert, traktor samt motorredskab. Hvis der før kørekortet erhverves sker tre overtrædelser af færdselsloven, kan tidspunktet for erhvervelse af et kørekort blive udsat indtil tre år.

 

Kørekort udstedes til forskellige typer af køretøjer, og du kan især læse mere om dette her:

 

 

FDM skriver også om de forskellige kørekort:

http://www.fdm.dk/koerekort

 

9 forskellige typer af kørekort

Kørekort A er til motorcykel

Motorcykel kategorien er opdelt i to, et kørekort til hhv. lille og stor motorcykel.

Kørekort B er til alm. person- og varebil

Du må køre med en vægt op til 3.500 kg og med plads til højst ni personer.

Kørekort C er til lastbiler

Du må køre med en vægt på over 3.500 kg.
Kørekort D er til bus

Der må køres med flere end ni personer, eller med en totalvægt på over 3.500 kg.
Kørekort E

Er til transportmidler i kategorierne B, C og D, hvor der skal køres med påhång på over 750 kg. Kategorien går også under betegenlsen E/B, E/C og D/E eller omvent bogstav rækkefølge.

Kørekort til erhversmæssig befordring

Kørekort B-erhverv

Er til erhversmæssig befordring, som fx at køre taxi.

Kørekort D-erhverv

Er til erhversmæssig befordring, som fx at køre bus med over ni personer.

 

Billede: Bo-Tina